хумор

Ненси е среќна!

By

Што прави едно осумгодишно девојче откако ќе најде пари на улица? Уште подобро прашање би било – а како ќе заврши нејзиниот ден? Прочитајте го стрипот за да дознаете.

Мисли без протокол

By

Избор од дваесетина афоризми, земени од книгата „Мисли без протокол“ која излезе од печат во 2008 година на македонскиот хуморист и сатиричар Иван Карадак.

Автобиографија

By

Браун е американски цртач кој соработувал со многу попознатиот Роберт Крамб. Во овој краток стрип брилијантно го прераскажува својот живот со неколку потези на цртачкото перо.

Секој циклус има свој циркус

By

Афоризмот како најкратката форма на уметничкото изразување на мислата (да не го споредувам со танга гаќичките), речиси и не остава место каде би можело нешто да се скрие.

Сентиментални будали!

By

Дваесет Фејсбук статуси од еден страстен набљудувач на македонските прилики и неприлики, за кои одговорно тврдиме дека ќе измамат насмевка на вашите лица.