број 52

(Гола) МоМА

By

Прва асоцијација наМузејот на модерна уметност во Њујорк отсекогаш ми беше, како што си кажува и името, модерната уметност од цел свет. Посетата не…