број 5

Ноќ во градот

By

Еден краток, но одличен стрип за оние работи кои ги измачуваат жителите на градот и им го одземаат сонот.