број 43

Што може (или треба) македонската современа книжевна сцена да научи од јужноафриканскиот автор Џон М. Куци?

By

Текстот е составен и ревидиран од извадоци од дипломскиот труд на авторот „Теорија на ликот низ призма на романот Животот и времињата на Мајкл К од Џон М. Куци“