број 20

Мигот

By

Тие светли часови на подем и вистинска среќа му даваат смисла на целиот наш изминат животен пат.