Превод

Речник на имагинарните места IV

By

Во овој избор од неверојатниот речник читајте за невообичаените острови, за волшебните палати, за чудните паркови, за чудесните планини и за пловечките градови кои најверојатно никогаш нема да ги посетите.

Речник на имагинарните места

By

„Речник на имагинарните места“ е книга која излезе во Торонто, во 1980 година. Замислена е како географски речник, со поими наредени по азбучен ред, опремена со карти и гравури кои можат да се видат во старите енциклопедии. Оваа книга, објавена во Канада, која е плод на соработката меѓу еден Аргентинец и еден Италијанец, ги содржи сите предуслови достојно да ни претстави една непостоечка географија.

Романот како држава

By

Романот е една голема или една мала држава. Има свои закони, свои жители, свои пари, кои понекогаш важат и надвор од земјата, а понекогаш не важат. Романот има свои брегови и граници, своја војна и свој мир, свое време…