Поезија

Размисли за текст што ќе биде среќен / Вистина / Ако тргнам пеш, ќе пристигнам ко крал / Отсекогаш сум сакала да имам кратка коса

By

Сум видела други како горат / Доброволно влегуваат во оган / Од пепел се издигаат, / велат: викај ме Атис.

Табакерија

By

Денеска сум поделен меѓу верноста, / што ѝ ја должам на Табакарија од другата страна на улицата, / како нешто вистинско однадвор што постои, / И чувството дека сѐ е сон, / како нешто вистинско однатре што постои.