Зборигами

zborigami-zorica-matica-book-08

В

О

В

Е

Д

 

Драги читатели, овие зборигами пред вас се стихови свиткани во неочекувани насоки, но не и случајни. Редоследот на пишување на знаците ви е водилка, но може и да тргнете во авантура без мапа. Се надевам со секое препрочитување ќе откривате нови скриени богатства во калиграмите. Најдете ја сончевината во знакот за сонце, месечевината во знакот за приквечерие, неонските цветови начичкани на знакот за дрво. Видете дали тежењата и обесувањата се вертикални потези, дали небото лебди највиско, дали со зборови може да се бои. И најважно од сѐ, не заборавајте да гледате/читате од сите с

т

р

а

н

и.

Leave a Reply

Your email address will not be published.