Двобој

Јозеф Бенедикт Енгл (1867-1907) бил германски карикатурист и илустратор, познат по соработката со сатиричното списание Simplicissimus, кое излегувало еднаш неделно во периодот 1896-1967.

1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.