Пресечени куршуми

Фотографскиот проект „Муниција“ (Ammo) на Сабине Перлман претставува серија фотографии од пресечени куршуми, снимени во бункер од Втората светска војна во Швајцарија. Во проектот се снимени околу 900 различни парчиња муниција, а овде можете да видите само мал дел од нив.

Пресекот на овие убиствени предмети ни ја открива нивната скриена комплексност и убавината на формите, кои се чиста спротивност на нивната намена. Тоа е прикажување на злобното и убавото, одраз на човечката состојба.

Ammo_1

Ammo_2

Ammo_2a

Ammo_3

Ammo_4

Ammo_5

Leave a Reply

Your email address will not be published.