фотографија

Портрети

By

Портретот е повеќе од визуелизација на ликот. Портретот е интимна врска помеѓу фотографот и субјектот….

Театарски фотографии

By

Во овој број, екипата на „Репер“ ви претставува избор од театарските фотографии на Владимир Плавевски (Скопје, 11 декември 1948), македонски писател и аматерски фотограф.