есеј

Штипски театарски времиња (9 слики)

By

Мигновна или не, и сегашноста е сурово минлива, но минатото е стравотно минливо – тоа е неповторливо; па, така, остануваат спомените (особено запишаните), тој код на незаборавот, на трајното.

Културата на слободата

By

Одличен есеј на нобеловецот Варгас Љоса во кој зборува за модернизацијата и нејзините последици по културата и културниот идентитет, како и за промените кои напредокот ги носи со себе.

Падот на империјата

By

Иако почетоците на масовната култура се врзуваат со зачетоците на денешното глобално општество, интересен е фактот дека популарното и масовно прифаќање на уметничкото дело постоело многу порано.