Скопје, година IV, број 15, Октомври 2011-Април 2012, 2012
 
Насловна
Мисија
Издавач
Изданија
Импресум
Архива
Контакт
 
за изострен ум

РЕПЕР
www.reper.net.mk
- бесплатен e-zine за критичкo промислување на уметностите -

 

Репер е слободно интернет списание посветено на афирмацијата на македонската култура и уметност преку (долготраен) перпетуален процес на изградување нови критичарски приоди и приоритети.

Се' повеќе ги чувствуваме последиците од Ахиловата пета на македонската културна средина - немањето или губењето независен и релевантен критички однос кон творештвото.

Комерцијалноориентираните весници го проретчија објавувањето стручни пристапи кон уметничките дела. Периодиката, пак, е прилично агилна, но, од една страна, останува во кругот на саможивиот еснаф, а од друга страна, ретко кога можеме да прочитаме непресметан, научно поткован пристап кон текстовите на културата, издигнат над нивото на лична преписка.

Репер треба:

- да даде свој придонес во поткрепување идна активна критичарско-теоретска платформа;

- празнинатата од нови, образовани и млади критичари да ја направи помалку широка;

- обилно да ја дисперзира и поддржи убавата уметност, како во широкиот јавен простор, така и во општествените шуплини и пори;

- да создаде медиум со независно и плурално рацио и гранитно етичко кредо;

- да го поттикнува и развива квалитетот во сите уметности присутни на македонската сцена: книжевност, театар, музика, визуелни уметности, филм, архитектура, опера, балет, скулптура, дизајн, видео-арт, концерти, манифестации, како и граничните појаси;

- да наметне конкурентен систем (текстовите што ќе се објавуваат во секој број ќе бидат избор на најзначајните и најактуелните од повеќе поднесени, од различни автори и области);

- да создаде критички простор кој ќе зрачи/емитира релевантност и ќе биде од значење за сите чинители на творечкиот процес (автори, дела, критичари, публика);

- преку текстовите за текстовите на уметностите, да го поттикне и суптилизира интересот и вниманитето за запоставените области (кабаре, современа градска архитектура, опера и балет, документарен филм, авангардна, андерграунд...);

- да покаже дека македонското општество е разнолико и потентно и не може да се сведе на избројани обрасци.

- да ги регрутира младите креативци во shareware презентација на својот интелектуален кредибилитет.

- да марикира, сугерира, истражува и посочува, да афирмира, поентира, анализира и да дијалогизира.

Репер е списание за луѓе со истанчен вкус и изострен ум.

Скопје, март 2008.

   
Antolog © 2011, Сите права се задржани