Скопје, година IV, број 15, Октомври 2011-Април 2012, 2012
 
Насловна
Мисија
Издавач
Изданија
Импресум
Архива
Контакт
 
за изострен ум
Догматски би и' пристапиле на мислата ... доколку ја разгледуваме како дел од друга мисла на објектот којшто го сочинува начелото на разумот и се одредува во согласност на тоа. Критички би и' пристапиле само доколку ја разгледуваме исклучиво во рамките на нашите когнитивни способности и според субјективните услови на нејзиното промислување, без при тоа да се преземе потфат на одлучување за нејзиниот објект.

Имануел Кант, Критика на расудувањето

Плодотворна комуникација со полските читатели
Соња Стојменска-Елзесер
Се надевам преводот на Spectator на полски јазик ќе воспостави плодотворна комуникација со полските читатели.

Сите зборуваат [за моето уметничко дело] и настојуваат да го разберат, кога е толку едноставно неопходно да се сака.

Клод Моне
Кројцеровата соната по штипски
Димитар Влахов
Кројцеровата соната е дело на целосната вистина за жената.
Повоеното општество
Мирјана Недева
Филмот се чини дека ја исклучува философската димензија на делото на Чинго.
Активирани енергии
Ацо Гогов
Секој од овие два лика, во текот на изведбата, се распаѓа и повторно – преку метаморфоза - се раѓа како некој друг лик.
Некнижевните уметности како интертекстуална форма
Наташа Ракиџиев
Романот Вештица претставува еден микрокосмос на говорната разнолкост.
Длабока сторија
Марина Мијаковска
Исклучителен роман со исклучителен превод.
Скопје без некогаш, само сега
Драган Крстевски-Гаго
Името не го менуваме, ама лесно менуваме сè друго.

Идентификација на книжевниот хабитус
Марина Мијаковска
И во втората книга, Гогов е мајстор на кусото, лапидарното, елиптичното и исповедното говорење.

Светот е премногу опасно место за живеење, не поради луѓето кои прават лоши нешта, туку поради оние кои стојат отстрана и немо посматраат.

Алберт Ајнштајн
   
Antolog © 2011, Сите права се задржани