Културологија

Македонските селидби и македонската креативна генетика

By

Не може да не се забележи дека другојазичноста кај македон­ските литературни творци, која во минатото квантитативно се извишуваше дури и над своејазичноста, односно над македонојазичноста, од една страна резултира од статусот на поробен и обесправен народ, а од друга страна е резултат, главно, на преселбите на Македонците.

Мирослав Крлежа пред мапата на македонскиот национален ентитет

By

Во рамките на нашиов сегашен пристап кон Крлежа интерес привлекува само неговото искажување во разговорот со делегацијата на Струшките вечери на поезијата на 19 септември 1979 година во неговиот дом во Загреб.