Концептуална уметност

Тихување или чудо на животот

By

Белгиските уметници Jos de Gruyter и Harald Thys почнаа да се претставуваат на пошироката меѓународната уметничка сцена. Тие произведуваат, односно креираат уникатни епски, апсурдни театрални дела кои се состојат од видео колажи, серија на фотографии и скулптурни инсталации.