Книжевност

Мигот

By

Тие светли часови на подем и вистинска среќа му даваат смисла на целиот наш изминат животен пат.

Измислување сказни

By

Човек треба да е многу внимателен кога измислува сказни. Децата ги знаат сите. А би сакале да слушнат уште. Други. Нови. Но, тие мора да бидат како старите, познатите. И не смеат да бидат исти.