Книжевност

Мигот

By

Тие светли часови на подем и вистинска среќа му даваат смисла на целиот наш изминат животен пат.

Измислување сказни

By

Човек треба да е многу внимателен кога измислува сказни. Децата ги знаат сите. А би сакале да слушнат уште. Други. Нови. Но, тие мора да бидат како старите, познатите. И не смеат да бидат исти.

Животот на поетот

By

Тешко е со една реченица да се окарактеризира некој поет или писател-великан. Но рускиот писател Сергеј Сумин се решава на еден таков книжевен експеримент. Се чини успешно го изведе тоа. Ова е само избор од неговиот обид.