Книжевност

Кафка, хуморист

By

Најупорните читања на делото на Кафка го идентификуваат Кафка како автор на интимизмот (Фројдовото нуклеарно семејство), нихилизмот (се’ евентуално се сведува на невозможниот излез од недефинираниот и нефер Закон) и песимизмот….