Есеј

Рациновите синтези

By

Литературно-есеистичката мисла на Коста Солев – Рацин е резултат на амбицијата во периодот меѓу двете светски војни да се супсумира и естетички да се осмисли и уметничката и критичарската практика

Страшливиот поет

By

Страшливиот поет не е штурец и не свири во мракот, не е светулка и не дава светлина, не е дури ниту пчела што собира нектар од бодликавите цвеќиња.