Х.

By

Отпечатокот од црвениот кармин на цигарата му делуваше неверојатно заканувачки.