Бројки и ѕвезди

Од книгата БРОЈКИ И ЅВЕЗДИ, во препев на Марта Маркоска.