Куќата на Тагоре во Индија

Во Калкута – главниот град на индиската држава Западен Бенгал се наоѓа куќата на нобеловецот Рабиндранат Тагоре. Во овој број на „Репер“, куќата на Тагоре ви ја претставуваме преку галерија со аматерски фотографии.

10

Денес, куќата е музеј во којшто е сместена сета оставнина на овој поет, новелист, музичар, сликар и драмски писател кој имал големо влијание врз Бенгалската литература и музика. Посетителите имаат можност да ги видат и сите сочувани ракописи на Тагоре, но за жал, поради забраната за фотографирање во објектот не сме во можност да ви претставиме и дел од нив.

Иако опкружена со сиромаштија, во куќата на Тагоре се наоѓа значаен дел од најголемото богатство на индиската култура.

Leave a Reply

Your email address will not be published.