Портрети

Портретот е повеќе од визуелизација на ликот. Портретот е интимна врска помеѓу фотографот и субјектот. Понекогаш во ретки моменти на рапорт и магија душата се одлучува да сподели…

…да ја открие нејзината присутност. Тие милисекунди кога паѓа фасадата и се открива есенцијата на духот портретот ги пренесува во вечноста…

[nggallery id=29]

Leave a Reply

Your email address will not be published.