Хероин

хероин - џим хајмс

Американскиот цртач Џим Хајмс беше дел од подземната сцена која владееше со 1970-те години. Објавувал во неколку познати стрип списанија. За него не можат да се најдат многу информации, и неговата личност е обвиена со еден превез на таинственост и загадочност.

Leave a Reply

Your email address will not be published.