Изгубената половина

Бразилскиот цртач кој доаѓа од градот Бело Хоризонте, Рикардо Јошио Окама Токумото (1986), и кој твори под псевдонимот Ryot Iras, е мошне познат на интернет. Тој редовно ги објавува своите стрипови и цртежи на својата интернет страница, а тие можат да се сретнат и на разни други блогови и портали. Порано работел со техниката молив и туш, но поради предностите на современата технологија веќе се откажал од нив и сега најчесто стриповите ги црта директно на компјутер. Работи и како илустратор на детски книги.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leave a Reply

Your email address will not be published.